ความรู้คู่ประสบการณ์ ดูงานสวนอุดมการ์เด้น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
previous arrow
next arrow
Slider
อบรมเลี้ยง-ขยายไม้ประดับอย่างมืออาชีพ
Read More
กิจกรรมสวนเกษตร

กิจกรรมเพื่อสังคม… “เลี้ยง-ขยาย ไม้ประดับอย่างมืออาชีพ”

สวนอุดมการ์เด้น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวกและ กศน.อำเภอดำเนินสะดวก จัดอบรมกิจกรรมเพื่อสังคม ฟรี! ในหัวข้อ “เลี้ยง-ขยาย ไม้ประดับอย่างมืออาชีพ”

Read more

สถาบันคชบาลแห่งชาติ
Read More
ท่องเที่ยว

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ลำปาง มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย

ความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานนับศตวรรษ ระหว่างคนกับช้าง ดั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ต่างพึ่งพาต่อกันคล้ายราวกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัว ความสำคัญอันยิ่งใหญ่ถึงกับเป็นการยอมรับพร้อมให้เป็นสัตว์ประจำชาติ และได้ช่วยดำรงไว้ถึงความเป็นชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้มาจนเกือบถึงปัจจุบัน

Read more

kaset32
Read More
กิจกรรมสวนเกษตร, เที่ยวสวนเกษตร

ไม้ประดับ แม่สาย.. เพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่

ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่มีใช้อยู่ในระบบจากอดีตมาสู่ปัจจุบันของบ้านเราคงนับได้ว่ามีพัฒนาการและการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ขนาดที่ผู้ใช้ปลายทางส่วนใหญ่ยังคิดไม่ถึงว่าจะมีการผลิตจากรูปแบบได้อย่างทัดเทียมอีกหลายๆประเทศที่มีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

Read more

สาธิตการใช้ปุ๋ยละลายช้า MAGAMP K ปุ๋ยละลายช้าญี่ปุ่น