ไผ่กวนอิม
กิจกรรมสวนเกษตร

ชาวโป่งผา พลิกผืนนามาปลูก..”ไผ่กวนอิม”

ดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยยังอำเภอแม่สาย ไม่ห่างไกลจากถ้ำขุนน้ำนางนอน..ที่หลายคนรู้จัก โดยมีพื้นที่ลุ่มในตำบลโป่งผา ที่จัดว่าอุดมสมบูรณ์มาก และมีการผลิตข้าวคุณภาพดีออกมาหล่อเลี้ยงชุมชนมาเป็นเวลานานแล้ว จนต่อมาได้มีการพบว่า”ไผ่กวนอิม”ที่มีปลูกประดับกันเล็กๆน้อยๆแต่มีการปลูกประดับกันเกือบทุกครัวเรือน สามารถช่วยขยายโอกาสพร้อมกับเพิ่มมูลค่าจากพื้นที่นาให้เป็นแปลงปลูกไผ่กวนอิมด้วยความตั้งใจแบบลงตัว

ไผ่กวนอิม

ความเหมาะสมที่พบโดยบังเอิญ ทำให้การเกษตรในตำบลโป่งผาได้มีการปรับเปลี่ยนจากอาชีพเดิมด้วยการสานเสื่อกกและทำนา ได้ถูกพัฒนาไปเป็นแปลงผลิตไม้ประดับ ที่ชิงความได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ที่แต่เดิมไม้ชนิดนี้เป็นเพียงแค่ไม้ต้นสำหรับใช้ปักแจกันธรรมดาๆ ได้กลายเป็นไม้เศรษฐกิจในรูปแบบอุตสาหกรรม ที่ใช้ประสบการณ์พื้นฐานทางการเกษตร จนสั่งสมมาเป็นงานเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่นี้ให้กลายเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ผลิตไผ่กวนอิมไปในที่สุด

ไผ่กวนอิม

โดยครั้งนี้ได้รับการประสานจากนายประเสริฐ สุยะราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการเยี่ยมชมกิจกรรมของเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจากการรวมกลุ่ม ที่ได้มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการ ตลอดจนถึงทุกๆเรื่องที่มีความสำคัญอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มและระบบการค้า 

และมีนายณัชพล ตาวงศ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตไผ่กวนอิมแปลงใหญ่ ตำบลโป่งผา เป็นผู้ให้ข้อมูลถึงสภาพพื้นที่ พันธุ์ การผลิต การขยาย ตลอดไปถึงการตัดขาย และการจัดการเพิ่มมูลค่า จากชนิดพันธุ์ที่ปลูกเป็นหลักอยู่3ชนิด ได้แก่ ไม้เงิน ไม้ทอง และเขียวมรกต ที่เรียกกันจนเป็นที่รู้จักและสื่อความหมายจากชนิดที่เห็นให้เข้าใจได้ตรงกัน นอกจากนั้นยังมีพันธุ์กลายที่เพิ่งได้คัดแยกพร้อมกับการทำปริมาณขึ้นมาอีกชนิดและเรียกกันว่า”ซาเซียน”คือพันธุ์เขียวมรกตแต่มีเส้นด่างตรงกลางใบนั่นเอง

ไผ่กวนอิม
ไผ่กวนอิม

โดยทุกชนิดจะมีการปลูกภายใต้โรงเรือนบนพื้นแปลงนาเดิม โดยต้องยกเป็นร่องเพื่อประโยชน์ต่อการให้น้ำ ระบายน้ำ และการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งถูกกำหนดระยะห่างในการปลูกอยู่ที่20-25เซนติเมตร ก็จะได้จำนวนราว 30,000 ต้นต่อไร่เลยทีเดียว รอเวลาการตัดขายตามคำสั่งซื้อและขนาดความยาวที่ต้องการของตลาด ขณะเดียวกันก็มีอีกบางส่วนที่มีรูปแบบทางการผลิตที่ต่างออกไปโดยใช้ทักษะความรู้ ความชำนาญและห้วงเวลามาทำรูปแบบที่ตลาดให้ความนิยมทั้งรูปแบบการถัก ดัดโค้ง ดัดสปริง ดัดเกลียว ซึ่งนับเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจการเกษตรนี้ได้ดีอีกด้วย

ไผ่กวนอิม
ไผ่กวนอิม

ไผ่กวนอิมที่มีการผลิตนับกว่าพันไร่ ณ แหล่งนี้ จึงเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จได้ดีอีกจุดหนึ่ง ที่มีการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นของแนวความคิดและการเปลี่ยนแปลงที่มีจุดหมายไปสู่ข้างหน้าที่ดีและไม่เคยหยุดที่จะก้าวต่อไปแม้จะเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่กลับยิ่งทำให้เหล่าสมาชิกได้มีความสามัคคีพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไผ่กวนอิมแปลงใหญ่ในวันนี้ประสบความสำเร็จจากแนวคิดและการปฏิบัติจนเป็นอีกจุดที่น่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้ดูงาน ด้วยความเต็มใจจากทุกๆคนในวิชาชีพอีกสาขา ที่พลิกผืนนามาเป็นแปลงผลิตไผ่กวนอิมพร้อมมีตลาดผู้ใช้ไปไกลถึงต่างแดนด้วยความความสวยคงทนต่อการใช้งานและความมีลักษณะพิเศษที่ถูกสรรสร้างได้ด้วยจากน้ำมือเกษตรกรเอง

ไผ่กวนอิม
ไผ่กวนอิม

วีดีโอเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรผลิตไผ่กวนอิม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *