field day 2563
กิจกรรมสวนเกษตร, เที่ยวสวนเกษตร

เที่ยวงาน “ฟิลด์เดย์” ณ สวนอุดมการ์เด้น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ภาครัฐบาลได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญถึงอาชีพหลักของคนไทย ที่มีความเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และทำสืบเนื่องกันมายาวนานอย่างอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันจึงได้มีการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรขึ้นโดยมีชื่อเรียกว่า “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” หรือจะเรียกสั้น ๆ ได้ว่า ฟิลด์เดย์ (Field Day)

field day 2563

งานนี้มีการจัดงานกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดที่มีความพร้อม และส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือนมีนาคม เมษายน ของแต่ละปี เพื่อเป็นสัญญาณการเตรียมตัวที่เกษตรกรจะได้เริ่มต้นการผลิตใหม่ สำหรับอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดงานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก ได้ใช้พื้นที่ในสวนไม้ใบอุดมการ์เด้น ของคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ปี2549) ซึ่งมีความพร้อมทั้งสถานที่และตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม

field day 2563

เหนือความคาดหมายอย่างคนนอกวงการเกษตรอย่างเรา (ผู้เขียน) แม้ไม่ใช่วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ยังมีผู้คนทั้งในอำเภอดำเนินสะดวกและผู้สนใจทั่วไป ให้ความสำคัญเข้ามาเที่ยวดูงานกันอย่างหนาแน่น นั่นอาจเป็นเพราะอำเภอดำเนินสะดวกเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่สำคัญและหลากหลายของประเทศก็เป็นได้

field day 2563

ก่อนเข้างานมีจุดคัดกรองผู้ป่วยเพื่อความไม่ประมาท และความปลอดภัยของผู้เข้ามาร่วมงานทุก ๆ ท่าน

field day 2563

ผ่านจากจุดคัดกรอง จะเป็นจุดรับลงทะเบียนและรับอาหารอร่อย ๆ ฟรี ก่อนเข้าไปในงาน

field day 2563

น้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานของสวนอุดมการ์เด้นนั่งเกาะกลุ่ม ในฐานะเจ้าของสถานที่ เตรียมประสานงานและพร้อมให้ความสะดวกกับแขกที่เข้ามาร่วมงาน

field day 2563

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานล้วนมีประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป รวมถึงข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกร โดยมีสถานีต่าง ๆ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านการเกษตรกรรมอย่างเช่น ตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร, การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน, การใช้แตนเบียนในการกำจัดแมลงศัตรูพืช, การเลี้ยงผึ้งเพื่อการเกษตรกรรม

field day 2563
field day 2563

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล กล่าวเชิญท่านประธานในพิธี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะดวกให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานฟิลด์เดย์ประจำปี 2563 ของอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

field day 2563
field day 2563
field day 2563

งานเล็ก ๆ ที่ดูแล้วไม่เล็กเท่าไหร่ นอกจากส่วนราชการและเอกชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรหัวก้าวหน้าในพื้นที่ของแต่ละสาขา ยังมีนักข่าวจากหลายสำนัก รวมถึงสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมทำข่าวในงานนี้ด้วย

field day 2563

หลังกล่าวเปิดงานเสร็จเป็นพิธีการมอบของขวัญเป็นที่ระลึกให้ท่านประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ และถ่ายภาพร่วมกัน

field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563

ท่านประทานในพิธีให้เกียรติเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ กลุ่มงานเกษตร และร้านค้าต่าง ๆ ที่มาร่วมงานในวันนี้

field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563

บรรยากาศภายในงานดูเป็นกันเองในรูปแบบชาวเกษตรไทย ยิ้มแย้มและสนุกสนาน

field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563
field day 2563

ส่งท้ายด้วยภาพสวนแนวตั้งภายในอุดมการ์เด้น และรายการเกษตรไทยวาไรตี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดงานดี ๆ ให้ชาวเกษตรกรได้มีส่วนร่วมและมีความรู้ในการพัฒนาการเกษตรของชาติให้ยั่งยืนตลอดไป

field day 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *