เกษตร32
กิจกรรมสวนเกษตร, เที่ยวสวนเกษตร

ไม้ประดับ แม่สาย.. เพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่

ชนิดพันธุ์ไม้ประดับที่มีใช้อยู่ในระบบจากอดีตมาสู่ปัจจุบันของบ้านเราคงนับได้ว่ามีพัฒนาการและการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ขนาดที่ผู้ใช้ปลายทางส่วนใหญ่ยังคิดไม่ถึงว่าจะมีการผลิตจากรูปแบบได้อย่างทัดเทียมอีกหลายๆประเทศที่มีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยตามภาพสื่อที่มีให้เห็นมาก่อนหน้านี้จนมีให้เห็นในบ้านเราจากแหล่งผลิต แม่สาย เมืองเชียงรายนี่เอง

เกษตร32

กว่า20ปี ที่สวนเกษตร32 โดยอาจารย์กิติพงศ์ อ่องสุวรรณ ได้วางรากฐานด้านการผลิตไม้ประดับไปสู่ความมั่นคงที่เป็นเอกลักษณ์ต่างไปจากที่อื่นใดในธุรกิจการเกษตรสินค้ากลุ่มนี้ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความต่างบนพื้นฐานความพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก จากการเรียนรู้ทุกอย่างให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในด้านต่างๆไปจนถึงระบบบริหารจัดการที่ดี มีการปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องเหมาะสม พร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพของความเป็นจริงในปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยสังเกตได้จากที่ระบบการผลิตมีการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆมาใช้ก่อนใครๆ ขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้และทำการแก้ไขจนเกิดการลงตัวที่ดีและค่อยๆต่อยอดไปอีกระดับหนึ่ง

เกษตร32
เกษตร32
เกษตร32

ไม้กระถางที่มีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน้าวัว เฟิร์น บีโกเนีย คล้า รวมถึงไม้ประดับชนิดอื่นๆที่ผลิตคงนับได้ว่าได้ถูกคัดกรองจากกาลเวลา จนอยู่ในสถานะที่สามารถตอบโจทย์สู่ตลาดผู้ขายและผู้ใช้ ที่ต้องผ่านการเรียนรู้และทำการปรับให้เหมาะสมต่อการผลิตจนให้ได้ไม้คุณภาพที่ดีไปถึงมือลูกค้าปลายทางด้วยขั้นตอนและวิธีการที่พิถีพิถันจากการปลูกเลี้ยงดูแลรักษาจนพร้อมขายด้วยขั้นตอนบรรจุภัณฑ์พร้อมกับการจัดส่งที่มีรูปแบบเฉพาะ อันได้มาจากประสบการณ์มาเป็นลำดับ ทั้งยังมีการบันทึกเพื่อประโยชน์ในเชิงสถิติจะได้ใช้อิงต่อการวางแผนทางการผลิตโดยข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นี้ได้เกิดประโยชน์ล้วนๆ และสิ่งที่ทำให้ไร้ขอบเขตจำกัดอีกระดับหนึ่งคือแนวคิดที่ถูกขยายจากประสบการณ์จนไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง ถึงวันนี้จึงมีรางวัลชีวิตเข้ามาการันตีความสำเร็จอย่างไม่ขาดสาย และทุกๆวันผลิตภัณฑ์ของสวนเกษตร32 ก็มีความพร้อมที่จะทำให้หลายต่อหลายคนได้มีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างกับความสวยงามด้วยไม้ที่ผลิตขึ้นในเขตอำเภอแม่สายเหนือสุดของไทย จากสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิเป็นใจ ผสานกับความรักในอาชีพ จนเกิดความลงตัวให้ต่อเชื่อมกับความสัมพันธ์นี้ไปในระบบธุรกิจเกษตรอย่างลงตัวเลยทีเดียว

เกษตร32
เกษตร32
เกษตร32
เกษตร32
เกษตร32

นอกจากสิ่งที่ทำจะประสบความสำเร็จจนเป็นต้นแบบให้ใครต่อใครได้มาศึกษาเรียนรู้แล้ว ต้นแบบแห่งวิสัยทัศน์และการปฏิบัติยังได้สร้างสิ่งต่างๆพร้อมนำชื่อเสียงมาสู่ถิ่นอาศัยและยังสะท้อนไปถึงรั้วแหล่งผลิตลูกชาวนนทรีย์ที่ต่างใช้ความรู้ และสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคม ซึ่งทั้งนี้ตลอดการเดินทางได้รับความกรุณาจากคุณแก้วพา คุ้มกล่ำ อดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และนายประเสริฐ สุยะราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย ช่วยประสานในการเข้าเยี่ยมชมงานและความสำเร็จทุกด้านของสวนเกษตร32 ซึ่งทุกวันนี้ได้ต่อยอดไปไกลกว่าการผลิตไม้ประดับป้อนสู่ตลาดแค่เพียงเท่านั้น แต่ด้วยความชำนาญจากการลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องโครงสร้างของโรงเรือนเพื่อการใช้เอง วันนี้ยังได้มีโอกาสแบ่งปันเทคโนโลยีโรงเรือนและองค์ความรู้ต่างๆไปสู่ผู้สนใจที่อยากจะมีโรงเรือนดีๆไว้ปลูกไม้ต่างๆด้วยตนเอง หากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อไปยังเพจสวนเกษตร32 เพื่อรับคำปรึกษาได้เลยครับ

เกษตร32

เยี่ยมชมสวนเกษตร32 อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *