มะม่วงเชียงคาน
กิจกรรมสวนเกษตร

“มหัศจรรย์” มะม่วงริมโขงฝั่งเชียงคาน

พื้นที่สูงเขตฝั่งเชียงคาน ที่มองเห็นได้ห่างไกลไปจนสุดแนวสายตา พื้นดินเดิมอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่…คนเมืองได้เดินทางมาด้วยเพราะพิษวิกฤตเศรษฐกิจยุคก่อนราวสามสิบกว่าปีมาแล้ว ช่วงแรกชีวิตของคนเมืองที่รอนแรมมาอยู่ ณ ถิ่นแดนไกล

ด้วยเพราะคนใกล้ชิดของชีวิตชักชวนนำพามาถึงถิ่นแดนดินแห่งนี้ จะด้วยโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตก็มิอาจประเมินได้ และด้วยเงินใช้แลกที่ที่มีอยู่น้อยนิดกลับทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตของ ลุงเผือก อีกครั้ง

มะม่วงเชียงคาน

เมื่อผืนแผ่นดินได้ถูกพลิกฟื้นตามความคิด ปลูกพืชหลายๆชนิดและได้ปรับเข้าไปสู่เกษตรเส้นทางของมะม่วงที่ให้ผลผลิตได้แบบไม่ยาก โดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่เกื้อต่อการเจริญเติบโตได้ความชื้นที่มาจากน้ำค้างยามค่ำคืนก็พอให้ไม้ผลชนิดนี้ที่จงใจปลูกในสภาพแวดล้อมที่มารู้ทีหลังว่าเป็นดินแดนที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติอย่างมากมายโดยมีสภาพทางธรณีวิทยาบ่งบอกว่าเคยเป็นถิ่นปะทุจากภูเขาไฟ ที่หลับไหลมายาวนานแล้ว จะเหลือก็แต่ความพรุนของชั้นพื้นผิวพร้อมสารอาหารต่างๆที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนส่งผลดีต่องานเกษตรที่ทำลงในพื้นที่นี้

ทิศทางที่ถูกปรับเปลี่ยนจากมะม่วงพันธุ์ทั่วไปกลายไปสู่น้ำดอกไม้สีทองพันธุ์มะม่วงที่ได้รับการยอมรับในการทำตลาดรูปแบบใหม่ ด้วยสีผิวและรสชาติที่ต่างไปจากแหล่งที่หลายต่อหลายคนรู้จักจึงยิ่งเป็นการทำให้มะม่วงริมโขงแห่งนี้ทวีความน่าสนใจเพิ่มมาขึ้นไปเป็นลำดับ จากราคาชนิดพันธุ์เก่าอยู่ที่ 2-3 บาท เปลี่ยนขยับไปสิบกว่าเท่าตัวด้วยชนิดพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองที่ถูกทะยอยเปลี่ยนยอดต่อเนื่องมาโดยตลอด และจากพื้นที่เดิมที่เคยปลูกฝ้ายก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงแบบกึ่งก้าวกระโดดด้วยวงเงินซื้อขายหลักแสน ทุกวันนี้ขึ้นเป็นหลักร้อยล้านต่อเนื่องมาหลายๆปี 

มะม่วงเชียงคาน

จนทำให้ผลของความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่เพียงคนกลุ่มนี้เท่านั้น ซึ่งทั้งชื่อเสียงและผลงานได้กระจายไปถึงระดับผู้ใหญ่ทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงผู้ใหญ่ระดับสูงของประเทศที่ต่างก็เห็นความสำคัญและความตั้งใจในความเกื้อกูลและแบ่งปันความสำเร็จให้กระจายออกไปทั้งในภูมิภาคและที่ห่างไกลออกไปก็ได้สัมผัสและมีความสุขต่อเชื่อมถึงกันได้ไม่เว้นแม้ประเทศไกลๆก็ยังเชื่อมต่อเข้ามาเรียนรู้ดูงาน พร้อมชิมผลผลิตที่ถูกทำให้ออกทั้งปี ที่เกิดจากการปรับตัวของเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานแต่กลับส่งผลดีในเรื่องการบริการจัดการผลผลิต

มะม่วงเชียงคาน

ถึงพื้นที่ที่ให้ผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรนี้จะมีกว่า 25,000 ไร่ แต่ปริมาณผลผลิตกลับไม่มีปัญหาแต่อย่างไร ซึ่งผลผลิตยังได้กระจายไปสู่มือผู้บริโภคหลาย ๆ ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงและห่างออกไปตามความต้องการที่เกษตกรกลุ่มนี้ สามารถทำให้ได้ การเรียนรู้และมีการปรับตัวอยู่เสมอก็ยิ่งทำให้กลุ่มเกษตรผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่นี้ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นทั้งการทำกิ่งพันธุ์ดีขายเสียบยอดชนิดพันธุ์หลาย ๆ ชนิดในกิ่งพันธุ์เดียว หรือการเพิ่มโอกาสในแปลงโดยการปลูกไม้ผลชนิดอื่น ๆ แทรกตัวไปตามความชอบและตอบโจทย์ของตลาด 

มะม่วงเชียงคาน

พร้อมยังมีงานการฝึกอบรมต่างๆด้วยวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ และการจัดการลดต้นทุนด้วยการทำสารชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช ทั้งยังเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบธนาคารเพื่อประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนแบบครบวงจรโดยมี นางสาวลลิตา ติ๊ปประวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ช่วยคอยประสานและเชื่อมโยงโครงการต่างๆให้สามารถขับเคลื่อนในพื้นที่เป็นอย่างดี

มะม่วงเชียงคาน
มะม่วงเชียงคาน
มะม่วงเชียงคาน

ด้วยกิจกรรมในพื้นที่ที่มีมาก ทั้งมะม่วงสวนลุงเผือกเองก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญและยิ่งด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ทุกวันนี้ยังได้เผื่อแผ่ให้เป็นจุดเรียนรู้แก่บุคคลที่สนใจ หรือผู้ที่ตั้งใจจะไปเยี่ยมชมโดยตรงก็สามารถเดินทางไปได้ที่ เลขที่12หมู่7 บ้านวัฒนาภิรมย์ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีลุงทรงพล พัฒนไชย (ลุงเผือก) ผู้ริเริ่มแปลงผลิตมะม่วงสีสวยรสชาติดีริมฝั่งโขงในเขตอำเภอเชียงคาน ที่เห็นแล้วล้วนต้องตื่นตาตื่นใจไปกับมะม่วงแปลงใหญ่บนพื้นที่ปลูกที่ไม่ธรรมดา ดั่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ ทำให้มะม่วงในแปลงผลิตขนาดใหญ่แห่งนี้มีความพิเศษจนเป็นที่ยอมรับของคนที่ได้เคยลิ้มลองผลไม้บนพื้นที่สูงอันนี้สายน้ำนานาชาติอยู่เคียงข้างแปลงผลิตนี่เลย..

มะม่วงเชียงคาน
มะม่วงเชียงคาน

วีดีโอเยี่ยมชมสวนลุงเผือก มะม่วงเชียงคาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *