ดอกไม้ภูเรือ
กิจกรรมสวนเกษตร

ภูเรือ.. แหล่งผลิตไม้ประดับ​ที่เหนือไปกว่าคำว่า ธรรมดา.!!

ความไกลนั้นไม่ใช่อุปสรรคสำคัญต่อการเชื่อมต่อผลผลิต หากถ้ามีความเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้ว ระยะทางก็อาจเป็นเพียงแค่บททดสอบเพียงบทหนึ่ง ที่จะให้รู้ว่า สิ่งที่สรรหานั้นมีคุณค่าจนมิอาจปฏิเสธส่วนที่เข้าถึงได้ยากนั้นได้เลย

ดอกไม้ภูเรือ

ด้วยความที่ทุก ๆ ระบบในประเทศ ได้มีการใช้ไม้ประดับ ซึ่งการผลิตเพื่อตอบโจทย์ของการใช้โดยทั่วไป เกษตรกรที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ก็ยังคงทำการผลิตได้ดีอยู่แล้ว จะมีก็แต่เพียงไม้บางอย่างที่ต้องอาศัยอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะในการวางต้นแม่พันธุ์เพื่อการขยาย จนมีปริมาณ และไปถึงการปลูกเลี้ยง ให้ได้มีสภาพการใช้งานตามแต่ช่วงระยะเวลา และเทศกาลต่าง ๆ ที่มีการจัดขึ้นอยู่เป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราวแบบเฉพาะกาลด้วยก็ตาม

ดอกไม้ภูเรือ
ดอกไม้ภูเรือ

ไม้ประดับที่มีการผลิตอยู่ในระบบหลาย ๆ ชนิด ก็อาจมีข้อจำกัดต่อความพร้อม ของการที่จะนำไปใช้บ้าง ซึ่งหลาย ๆ ครั้งจึงต้องมีการนำเข้าไม้บางชนิดมาจากต่างประเทศที่มีความสอดคล้องต่อการใช้งาน และแม้จะเป็นการใช้แค่เพียงชั่วคราวก็ตาม แต่ความจำเป็น ก็คงมีปรากฎให้เห็นถึงความเหมาะสมสอดคล้องลงตัวของไม้ชนิดพันธุ์นั้น ๆ ดังกล่าวด้วย

ดอกไม้ภูเรือ

ความลงตัวที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่แค่การได้ใช้ไม้ประดับตามแต่ช่วงจังหวะและโอกาสนั้น ๆ หากแต่การได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ที่ต่อเชื่อมมาจากอาชีพจนได้สืบสานการปลูกเลี้ยงไม้ประดับจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมยังพื้นที่อำเภอภูเรือได้กระจายและขยายวงความสำเร็จของอาชีพการเกษตรให้เพิ่มขึ้น

จนวันนี้.. พื้นที่การเกษตรที่มีความพร้อม และไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นใด ผสานกับบุคคลากรทางการผลิตที่ทรงคุณค่า ได้นำการผลิตต่อเชื่อมกับระบบการค้าไม้ประดับ จนได้รับการยอมรับไปทั่ว เพราะนอกจากจะมีผลผลิตไม้ที่ปลูกเลี้ยงและขยายได้ดีในเขตที่มีอุณหภูมิค่าเฉลี่ยต่ำกว่าที่อื่น ๆ อีกหลายที่ รวมไปถึงการก่อร่างสร้างกลุ่มที่ทำการผลิตไม้ประดับเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะ คริสต์มาส ไม้ต้นที่ใช้ประดับได้ดีในหลาย ๆ ช่วงโอกาส ไม่เว้นแต่เทศกาลวันสำคัญหลังฤดูฝนที่ผ่านพ้นไปแล้ว

ดอกไม้ภูเรือ

ไม้ชนิดนี้ก็ยังมีความสวยงามให้เห็น จากสีของใบที่ออกมาพร้อม ๆ กับดอกในวันที่มีช่วงเวลาของแสงสว่างจากธรรมชาตินั้นสั้นไปกว่าช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน และนอกจากนั้นยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงชนิดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะตัว ตามแต่ละพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยแล้ว ก็คงเป็นประเด็นกำหนดให้กลายเป็นพืชเป้าหมายของการผลิตต่อ ๆ ไป

ดอกไม้ภูเรือ

ซึ่งกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับแปลงใหญ่ ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยการนำพาของคุณนัฐริกา ศรีสวัสดิ์ (ประธานกลุ่ม) ที่มีวิสัยทัศน์ทั้งการบริหารกลุ่ม พร้อม ๆ ไปกับคณะกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นโอกาสที่มีกระจายอยู่ทุก ๆ ทิศทาง ทำการจัดหาชนิดพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ พร้อมไปกับการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการผลิต แม้พืชหลาย ๆ ชนิดที่ได้เริ่มต้นทดลองไปแล้ว ก็สามารถเรียนรู้และขยายผลไปสู่ความยั่งยืนได้ดีในลำดับต่อไป

ดอกไม้ภูเรือ

ด้วยการประสานที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ส่วนรับผิดชอบโดยตรงในเขตการทำงาน ที่สมาชิกและเกษตรกรให้ความไว้วางใจคุณโก้ หรือนายทรงกลด พิมใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กันเป็นอย่างดี ที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือแล้วยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และบางโอกาสก็ยังนำสมาชิกพร้อมเกษตรกรกลุ่มผู้นำไปศึกษาดูงานตามจุดต่าง ๆ ทางสาขาเฉพาะด้านที่เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกด้วย

ดอกไม้ภูเรือ
ดอกไม้ภูเรือ

แหล่งผลิตไม้ประดับแห่งนี้จึงมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างเร็ววัน และการผลิตจึงตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนไปในทิศทางการตลาดที่ต่างรอคอยผลผลิตชนิดใหม่ๆ รวมไปถึงไม้ประดับนานาชนิดที่มีการนำเข้าระบบตลาดไปก่อนหน้านี้แล้วโดยเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับผลผลิตอย่างหลากหลายที่มาจากภูเรือ พร้อมติดโลโก้ให้อยู่ในใจคน จนสร้างชื่อว่าเป็นเมืองไม้ประดับไปพร้อมๆกับให้คนทั่วไปรับรู้ถึงการเป็นแหล่งผลิตสำคัญที่ต่างก็รู้ว่าพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพเกินไปกว่าคำว่าธรรมดาไปแล้ว ในการผลิตไม้ประดับทั่วไปรวมถึงไม้ประดับเมืองหนาวที่มีมา และโดยส่วนใหญ่ที่เห็นก็เป็นไม้ประดับสวยๆมาจากภูเรือเมืองเลยนั่นเอง..

วีดีโอเยี่ยมชมกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับแปลงใหญ่ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

2 thoughts on “ภูเรือ.. แหล่งผลิตไม้ประดับ​ที่เหนือไปกว่าคำว่า ธรรมดา.!!

  1. Saranya says:

    I​want visit there​ oneday.

    1. admin says:

      สนใจสั่งซื้อสินค้า, ข้อมูลการเยี่ยมชม ติดต่อประธานกลุ่ม 0895704508 (Information contact +6689 570 4508)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *