เกษตรไทยวาไรตี้
กิจกรรมสวนเกษตร

กิจกรรมเพื่อสังคม… “เลี้ยง-ขยาย ไม้ประดับอย่างมืออาชีพ”

จุดประสงค์หลักของการอบรม

เพื่อส่งเสริมบุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจในการทำอาชีพไม้ใบ รวมถึงผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ได้เข้าใจการเลี้ยงต้นไม้และการขยายพันธุ์ไม้ในแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

วิทยากรโดย : อาจารย์อุดม ฐิตวัฒนะสกุล

• ผู้ปลูกเลี้ยงไม้ประดับเป็นอาชีพหลักยาวนานกว่า20ปี
• อดีตนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
• คอลัมนิสต์ ไม้ใบทำเงิน คมชัดลึก-คมชัดลึกออนไลน์

วิทยากรร่วม : ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต

• นักวิจัยกลุ่มงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  สวทช.

เกษตรไทยวาไรตี้

ทฤษฎีและข้อมูลเรื่องไม้ประดับ (9:00 – 12:00 น.)
• พื้นฐานเรื่องไม้ประดับ
• ชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่นิยมปลูก
• การปลูกไม้ประดับเพื่องานอดิเรก และเพื่อการค้า
• วิธีดูแลต้นไม้ การใช้ปุ๋ย และยาสำหรับโรคพืช
• ตลาดซื้อขายต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
• เริ่มต้นธุรกิจไม้ประดับออนไลน์

ลงมือปฏิบัติจริง (13:00 – 16:00 น.)
• การผสมวัสดุปลูก
• เทคนิคการปลูกเปลี่ยนถ่ายไม้ประดับ
• การขยายพันธุ์ไม้ในรูปแบบต่าง ๆ

บรรยากาศการอบรมในภาคเช้า โดยจากผู้เข้าร่วมแนะตัวเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม โดยสามารถช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้

ผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งยังทำงานอยู่และเกษียณอายุแล้ว แต่ที่แน่ ๆ ทุกท่านมีใจรักต้นไม้เหมือนกันทุกคน ในช่วงเช้าเป็นการวางพื้นฐานเรื่องต้นไม้ ตั้งแต่การเลือกชนิดพันธุ์, การปลูกเลี้ยง,  การเลือกใช้วัสดุปลูก, การใช้ปุ๋ยและยาที่จำเป็น, แนวความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้จำนวนในเชิงธุรกิจ เป็นต้น

เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้

ภาคบ่ายเป็นการพาเดินชมโรงเรือนและไม้ใบที่มีน่าสนใจ โดยสามารถสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี

เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้

ถัดจากการพาเดินชมสวนไม้ใบและโรงเรือนเพื่อให้เกิดแนวความคิดในการนำไปปฏิบัติจริงได้ กลับเขาภายในห้องเรียนอีกครั้ง จะเป็นการสาธิตวิธีการขายพันธุ์ไม้ในแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอน การแยกหน่อ และการอนุบาลไม้เนื้อเยื่อ ยิ่งสร้างความตื่นเต้นและได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมมากยิ่งขึ้น

เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้
เกษตรไทยวาไรตี้

สำหรับผู้สนใจในกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ เลี้ยง-ขยายไม้ประดับอย่างมืออาชีพ ยังสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ฟรี ซึ่งตารางการอบรมจะมีทุกวันเสาร์ที่ 2 ของแต่ละเดือน 

คลิ๊กลงทะเบียนได้จาก Link ด้านล่าง

https://forms.gle/QhyFa4wjR8kDRa79A

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการอบรม (หากมีความจำเป็น) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกษตรไทยวาไรตี้

2 thoughts on “กิจกรรมเพื่อสังคม… “เลี้ยง-ขยาย ไม้ประดับอย่างมืออาชีพ”

  1. Arterd says:

    ดีจังเลยได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

    1. admin says:

      ยินดีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *